• sandra
 • angela
 • kim
 • marloes
Logopedische Praktijk Heerlerheide

Een eerste bezoek

Een eerste bezoek

Bij uw eerste afspraak dient u de verwijzing, een identiteitsbewijs en uw verzekeringsgegevens mee te brengen. Tijdens uw eerste bezoek zullen uw adminstratieve gegevens, uw klachten en probleemgeschiedenis besproken worden. Aangezien wij alles in digitaal moeten verwerken, zal de behandelend logopedist de computer bij de hand houden om uw gegevens te verwerken.

Intakegesprek:

Nadat u zich telefonisch of via de website heeft aangemeld wordt er een afspraak gemaakt en volgt het intake gesprek, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd.

Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (een tot enkele sessies) en wordt een diagnose gesteld. Op grond van de diagnose zal de behandelend logopedist een behandelplan opstellen.
Vervolgens vindt een gesprek plaats waarin het volgende aan bod komt:

 • de diagnose
 • het voorgestelde behandelplan
 • de verwachte tijdsduur van de behandeling
 • een afspraak voor een evaluatiemoment

Wanneer deze zaken besproken zijn en alles duidelijk is, vindt uitvoering plaats van het behandelplan.
Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt besloten of de behandelingen worden voortgezet of kunnen worden beeindigd.

Behandelingen

Behandelingen vinden plaats op afspraak. Wanneer kinderen behandeld worden, is het gewenst dat ouders tenminste 50% van de tijd aanwezig zijn bij de behandeling. Reden hiervoor is dat het effect vele malen groter is wanneer de ouders betrokken zijn bij de behandeling.
De behandeling wordt afgerond indien:

 • de hulpvraag niet meer aanwezig is
 • de verwachting is dat logopedie geen verder effect zal sorteren
 • de patient verscheidene malen zonder berichtgeving niet is verschenen
 • blijkt dat nota’s niet of niet tijdig worden betaald

Nadere informatie over de behandeling

Indien u nadere informatie wilt hebben over de behandeling of over de praktijk, dan kunt u zich wenden tot de behandelend logopedist, tot de praktijkhoudster Sandra Rompelberg of informatie aanvragen via info@logopedieheerlerheide.nl

Enquête

Aan het einde van de behandeling kunt u gevraagd worden een enquête in te vullen, waarin gevraagd wordt de werkwijze en de praktijk te evalueren. Het wordt bijzonder op prijs gesteld indien u deze enquete in wilt vullen.

Continuïteit

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van de behandelend logopedist, zal voor ervaren vervanging gezorgd worden.
Gedurende vakantieperiodes (kerst, carnaval, zomer) zijn wij altijd telefonisch bereikbaar, informatie hierover hoort u op de voice-mail. Tevens zal in deze periode indien nodig de vervanging van uw behandeling intern worden opgevangen.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook